News

UAB „Biotechpharma“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto „Biopanašaus monokloninio antikūno fragmento, sintetinamo E. coli ląstelėse, gamybos technologijos sukūrimas ir skalės didinimas iki 3000L“ finansavimo ir administravimo sutartį

05 July
2018

Pranešame, kad 2018 m. birželio 18 d. UAB Biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto „Biopanašaus monokloninio antikūno fragmento, sintetinamo E. coli ląstelėse, gamybos technologijos sukūrimas ir skalės didinimas iki 3000L“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas pagal  2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonės Nr. J05-LVPA-K “Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai” kvietimą Nr. 3. Projekto įgyvendinimui įmonei skirta 3.984.837,68 EUR Europos Sąjungos parama. Projekto vykdymo laikotarpis 2018 m. – 2021 m.

„Biotechpharma“ projekto metu planuoja sukurti perspektyvaus terapinio monokloninio antikūno  Celtolizumab pegol inovatyvią gamybos technologiją. Technologijos inovatyvumas pasireiškia jos produktyvumu – šiuo metu rinkoje egzistuojanti gamybos technologija užtikrina apie 20 mg/L baltymo išeigą ir dabartinėje biotechnologijų rinkoje yra nepriimtina (kadangi vyrauja technologijos, leidžiančios pasiekti 4 ir daugiau g/L išeigas). Šio baltymo ypatybė yra ta, kad jis gaminamas E. coli ląstelių kultūroje. Mikrobinių ląstelių kultūrų išeigos yra ženkliai mažesnės nei žinduolinių ląstelių linijų, tačiau turi ir tam tikrų privalumų – pvz. daug greitesnis klonavimo, auginimo, biosintezės procesas. Todėl projektu siekiama sukurti mikrobinėje ląstelių kultūroje sintetinamo Celtolizumab pegol baltymo gamybos technologiją, kuri leistų pasiekti bent 10 kartų didesnį produktyvumą, išsaugant inovatoriaus produkto kokybę. Tai leistų kelis kartus sumažinti gamybos kaštus, pagreitinti gamybos ciklą, padidinti išeigą ir pateikti rinkai perspektyvų terapinį baltymą dideliais kiekiais. Tai savo ruožtu skatintų tolimesnį šio baltymo tyrimą (ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų pagalba), plėstų jo taikymo klinikines indikacijas, sumažintų jo kainą galutiniams vartotojams ir padidintų jo prieinamumą autoimuninėmis ligomis sergantiems pacientams.

back to list